Hur ni kan komma igång med Microsoft 365 (redovisningsbyrå)

Hur ni kan komma igång med Microsoft 365 (redovisningsbyrå)

I denna artikel ger jag några praktiska tips över hur ni som redovisningsbyrå kan komma igång med att använda Microsoft 365 för att effektivisera er verksamhet. Några första tips: Skapa er en vision över hur ni skulle vilja ha det i framtiden. Det kan vara bra att tänka i form av en digital arbetsplats, hur vill ni att det vara jobba med er digitala information? Lär er mer om Microsoft 365 och de moderna arbetssätt som plattformen stödjer och bestäm er hur ni vill jobba. Hur vill ni ha er internkommunikation, t.ex.? Det finns bra kurser gratis på Microsoft Learn…
Read full post
Microsoft 365 för en redovisningsbyrå

Microsoft 365 för en redovisningsbyrå

Vi har de senaste månaderna hjälpt en redovisningsbyrå med att införa moderna arbetssätt i Microsoft 365. I denna bloggartikel delar vi med oss av de insikter vi fått kring hur en redovisningsbyrå hade kunnat använda Microsoft 365 för att bygga upp en digital arbetsplats som gör att de lägger mindre tid på manuellt arbete, säkerställer kvalitet och att de arbetar enligt de branschstandarder som finns. Introduktion till Microsoft 365 Microsoft 365 är en molnplattform av Microsoft och en tanke som Microsoft haft i sin design är att moderna organisationer använder den som sin digital arbetsplats. Microsoft 365 består av många…
Read full post
Vikten av en enkel och kraftfull metod

Vikten av en enkel och kraftfull metod

Har ni Microsoft 365 på jobbet? Du har säkert förstått att ni därigenom har tillgång till en massa kraftfulla verktyg för att hantera er digitala information. Men vet du om du själv har fått tillgång till en mängd olika IT-stöd för din egen peronliga information? Du har genom Microsoft 365 fri tillgång till verktyg för att hantera dina uppgifter, dina dokument, din kommunikation, etc. Och om du lär arbeta i dessa verktyg kommer din arbetssituation troligen att se annorlunda ut än idag. "Ok", kanske du säger, "jag har redan försökt flertalet gånger att gå över till att använda digitala verktyg…
Read full post
Självledarskap för Microsoft 365

Självledarskap för Microsoft 365

Here we go to depth with the concept of Self-leadership for Microsoft 365. Why would you need to lead yourself into Microsoft 365? With Microsoft 365 the ways of working and making use of the apps is very much a personal thing. It is difficult to mandate someone to work in a certain way, from management for example. It requires a thorough knowledge of what you are doing during your workday, your current level of IT knowledge, the information that you need to manage, and your preferred style of managing your personal information, just to name a few of the…
Read full post
Ledarskap för Microsoft 365

Ledarskap för Microsoft 365

What is "Leadership for Microsoft 365" and in which way is it of importance?  In order to get a group of people to change their ways of working together normally requires that there's a driving force for the change. It is often not happening by itself.  This driving force, that sets up some kind of vision of where the group ought to be moving to and then takes action to get there, could be the group's manager or an interested individual inside the group. Or no one at all, which is probably the most common. It is quite cumbersome to be the…
Read full post
Ledningsgrupp + Microsoft 365

Ledningsgrupp + Microsoft 365

Jag har under det senaste året hjälpt 2 kommunala ledningsgrupper här i södra Skåne att använda Microsoft 365 för sitt interna samarbete, och i detta blogginlägg delar jag med mig av hur uppdragen genomförandes. Båda kommunerna hade Microsoft 365 på väg att rullas ut i hela organisationen, med tillhörande utbildning för medarbetarna över den vanligaste apparna i Microsoft 365. Ledningsgrupperna upplevde att de behövde förstå Microsoft 365 inte bara för den personliga användningen, utan också för att få med sig hela gruppen i det förändrade arbetssätten, och för att få förståelse för hur de som ledare i organisation ska leda sina…
Read full post

Ditt ledarskap för Microsoft 365

Hur kan du ta ledarskap för Microsoft 365? Varför? Du kanske inte är helt säker på varför ditt ledarskap behövs för den moderna arbetsplatsen? Ibland är det i alla fall bra att reflektera och få tillbaka sitt engagemang för att fortsätta utveckla sitt ledarskap för den moderna arbetsplatsen.  Hur? Du som chef har en stor roll att spela i din arbetsgrupps anammande av effektiva arbetssätt genom Microsoft 365. Det är inget som oftast sker av sig själv, att medarbetarna börjar jobba på effektiva sätt och skapar resultat som är både snabbare och bättre kvalitet än tidigare. Varför inte detta då? Kanske…
Read full post

Ditt chefskap med hjälp av Microsoft 365

Hur kan du använda Microsoft 365 i din roll som chef över dina medarbetare? Det ska vi gå igenom i detta blogginlägg. Vi antar att du som chef har fokus på dessa 3 områden: Aktiviteter (så att de leder till önskat resultat)Möten (både med enskilda och i grupp)Beslutsfattande Aktiviteter Som chef behöver du ha översikt över var arbetet befinner sig. Du kan skapa, tilldela och följa upp uppgifter på följande sätt: Uppgifter (via Planner)Arbetsuppgifter (via Listor) Möten Som chef leder du möten, och behöver hantera dagordningen, protokollet, och leda mötet när det är igång. Det kan du göra på följande…
Read full post

Din personliga effektivitet

Du kan använda apparna i Microsoft 365 för din personliga effektivitet. Vad menar vi med "personlig effektivitet"? Personlig effektivitet handlar om att få bättre koll på sina åtaganden och samtidigt kunna koppla av mer och minska stressen i sitt liv. Dagens arbetsliv har blivit allt mer informationsrik, kravställande och stressigt, och mängden information ser inte ut att minska i framtiden. Så att investera i att lära sig hantera sin information på ett smart och effektivt sätt är ett bra beslut, för både den egna hälsan och produktiviteten på jobbet. Som chef behöver du ha bra, effektiva rutiner för att hantera…
Read full post
Kurs ”Goda vanor i Office 365” på distans genom  Folkuniversitet

Kurs ”Goda vanor i Office 365” på distans genom Folkuniversitet

Under hösten 2020 kommer vi genomföra kursen “Goda vanor i Office 365” genom Folkuniversitetet i Malmö.Det är en distanskurs för dig som vill lära dig ett professionellt arbetssätt och 7 goda vanor i Office 365! Du får kunskap om hur du utvecklar en personlig effektivitet och en effektiv digital arbetsplats, kursen ges på distans i Teams.Kursstarten är satt till den 16 sep 2020 och kommer att löpa under 7 veckor, med träff varje onsdag kl. 10-11:30. Många av dessa aspekter har vi skrivit om här på vår blogg, och det ska bli jätteskoj att få fördjupa oss i dem tillsammans…
Read full post