Ledningsgrupp + Microsoft 365

Ledningsgrupp + Microsoft 365

Jag har under det senaste året hjälpt 2 kommunala ledningsgrupper här i södra Skåne att använda Microsoft 365 för sitt interna samarbete, och i detta blogginlägg delar jag med mig av hur uppdragen genomförandes. Båda kommunerna hade Microsoft 365 på väg att rullas ut i hela organisationen, med tillhörande utbildning för medarbetarna över den vanligaste apparna i Microsoft 365. Ledningsgrupperna upplevde att de behövde förstå Microsoft 365 inte bara för den personliga användningen, utan också för att få med sig hela gruppen i det förändrade arbetssätten, och för att få förståelse för hur de som ledare i organisation ska leda sina…
Read full post