Our blog “Leadership for Office 365”

Ledningsgruppen i Office 365

Ledningsgruppen i Office 365

Är er organisation på väg att införa Office 365 och funderar på bra sätt att få med era medarbetare på resan?  Eller har ni haft Office 365 ett tag utan att medarbetarna kommit igång riktigt med att arbeta i Office 365?

Ett väldigt kraftfullt sätt att få medarbetarna att ge Office 365 en ordentlig chans är att ledningsgruppen och dess medlemmar faktiskt jobbar i Office 365 själva för sin kommunikation och samarbete.

Det är ju så att en av en ledningsgrupps viktigaste funktioner är att skapa och upprätthålla en organisationskultur som är gynnsam för er verksamhetsmål ska kunna uppnås. Om inte era handlingar stämmer med era ord, dvs. om ni tagit beslut om att satsa på Office 365 som organisationens plattform för den digitala arbetsplatsen, så ökar chanserna dramatiskt att medarbetarna också tar på sig utmaningen att börja utföra mycket av sitt arbete i Office 365 om ni i ledningsgruppen också tar er an utmaningen.

Människan gör ju för det mesta som deras ledare gör, och inte som de säger. Detta har visat sig stämma väldigt väl för anammandet av Office 365.