Utbildningar för Microsoft 365

Vi kan utbilda hela ditt arbetslag i de nya arbetsätten för samarbete och kommunikation i Microsoft 365.

Vi har utbildningar som vi leder på distans och fysiskt på plats.

Våra utbildningar har ett tydligt fokus kring förändrade arbetssätt och förflyttning. Vi har ett coachande förhållningssätt till alla våra utbildningsinsatser.