Vår metod för att bemästra Office 365

Vi har utvecklat vår egen metodologi för att hjälpa våra klienter att bemästra Office 365 (utifrån sina egna behov och målsättningar). Vi arbetar utifrån följande steg:

Skapa klarhet: vi hjälper dig att få klarhet i vilka utmaningar du står inför just nu i din informationshantering. Vi hjälper dig att få en god förståelse för vad du kan uppnå. Baserat på en realistisk men energigivande plan går vi vidare till nästa fas

Börja arbeta i appen: du kommer att få ett mycket enkelt, men väldesignat beteende att utföra regelbundet, inom den app app du väljer att ta dig an. Sannolika effekter av detta är att du kommer att börja förändra din självidentitet, din hjärna öppnar upp för nyfikenhet och mer.

Skapa en vana: vi vill att du ska bilda en vana av beteendet, så vi lär dig hur du gör det på snabbast möjliga tid. Med beteendet som vana kommer du att kunna utöka din repertoar av informationshantering.

Utöka din repertoar sakta men säkert: efter ett tag är du redo att ta dig an fler funktioner och utöka din användning av appen. Vi kommer att förse dig med alla funktioner i appen och hjälpa dig att få den på plats tills du stolt kan konstatera att du verkligen behärskar den specifika appen! ??

Genom att upprepa samma tillvägagångssätt för de andra apparna som du behöver i ditt arbete kommer du att kunna uppnå ett bemästrande av Microsoft 365!