Coachning av ledningsgrupper

Just nu har vi ett erbjudande om coaching för kommuners ledningsgrupper, se här.

===

Vi har ett speciellt fokus på att coacha ledningsgrupper inom både privat och offentligt sektor till att använda Office 365 för sitt arbete.

Ett vanligt upplägg är att vi kommer till kunden för en första introduktionsworkshop, där vi stämmer av era förväntningar och behov med de standardiserade och beprövade scenarios som vi har för ledningsgrupper i Office 365. Därefter har vi ett möte i månaden för 6 månader.
Ett sådant månadsmöte skulle kunna ha ett tema, såsom ett specifikt arbetssätt, som möteshantering, dokumenthantering, beslutsloggning, aktivitetshantering, etc.

Mellan träffarna är deltagarna väldigt välkomna att gå vår anpassade online kurs och göra de övningar som vi tagit fram speciellt för ledningsgrupper.

Låter detta intressant? Kontakta oss då för mer information.