Coachning av kommuners ledningsgrupper i Office 365

Ledningsgrupperna i våra svenska kommuner behöver verkligen arbeta effektivt i dessa corona-tider, år 2020. Det är mycket information som behöver bearbetas, många beslut som behövas fattas, och till detta många av medarbetarna som behöver arbeta på distans.

För att stötta och hjälpa en ledningsgrupp som vill lära sig att samarbeta och kommunicera effektivt även utifrån de rådande förutsättningarna har vi på Coach Office 365 utvecklat ett 6-lektioners coachpaket för kommuners ledningsgrupper.

Vi har i samarbete med två sydskånska kommuner fått förståelse för vad en kommuns ledningsgrupp behöver i form av informationshantering. Lektionerna fokuserar på följande hur gruppen kan samarbeta kring följande information:

  1. Er internkommunikation
  2. Era mötena (före, under och efter)
  3. Era gemensamma dokumenten
  4. Era uppgifter och gemensamma aktiviteter
  5. Era gemensamma anteckningar (t.ex. mötesanteckningar)
  6. Era dagordningspunkter och beslut

Arbetet bedrivs helt virtuellt, vilket möjliggör för era medarbetare att del av kursen på distans. Antalet möten är 8 st. och antalet lektioner är 6 st.

Det går bra att en person hos er går kursen och sedan tar med sig kunskapen och verktygen för att själv se till att gruppen förflyttar sig. Vi har en egen onlineplattform för detta. Kostnad för 1 person: 9 995 kr

Vi kan också ta kursmaterialet in i er egen Office 365, och även delta aktivt i ert interna samarbete och kommunikation. Filmerna läggs med fördel upp i Stream där de kan konsumeras via mobilen genom Stream appen. Kostnad per person: 4 995 kr

Vill du veta mer? Vi rekommenderar då följande för dig: