Vår metod för enskilda medarbetare som vill bemästra Microsoft 365

Vi har utvecklat en egen robust och effektiv metod för enskilda kontorsanställda som vill bemästra Microsoft 365.

Vi beskriver vår metod nedan:

  1. Skaffa dig klarhet i vad du skulle behöva förbättra
  2. Mappa dina behov till de olika apparna i Microsoft 365 och välj ut den app du vill fokusera på
  3. Utför en enkel rutin för den utvalda appen regelbundet under en längre tid
  4. När du börjar uppleva att rutinen är automatiserad och din hjärna öppnar upp för nyfikenhet, tillåt dig att utforska appens funktioner och utöka dina rutiner för appen

Vår metod är anpassad till den moderna informationarbetarens förutsättningar, dvs. kort tid för lärande, ökad mängd information att hantera, höga krav att uppfylla, etc.

Med vår metod får du en effektiv väg att följa mot ditt mål att bemästra Microsoft 365 och därigenom uppnå ökad produktivitet och välmående.

Vill du prova på vår metod? Vi har gratis 5-dagarsutmaningar för utvalda appar i Microsoft 365. Se denna sida.